Изберете сграда от интерактивната карта.

Партер
Етаж 1
Етаж 2
Етаж 3
Етаж 4
Етаж 5
Паркоместа

Silver mountain G партер

Silver mountain G партер
Апартамент G001 - Продаден Апартамент G002 - Продаден Апартамент G003 - Продаден

Апартамент G001 - Продаден

Етаж: Партер

Изложение: Запад-Изток-Север 

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 31.9 кв.м.

Общи Части: 9.19 кв.м.

Обща Квадратура: 50.83 кв.м.

Веранда: 9.74 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Апартамент G002 - Продаден

Етаж: Партер

Изложение: Юг-Изток

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 30.4 кв.м.

Общи Части: 9.29 кв.м.

Обща Квадратура: 56.13 кв.м.

Веранда: 16.44 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Апартамент G003 - Продаден

Етаж: Партер

Изложение: Юг-Изток

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 30.4 кв.м.

Общи Части: 9.29 кв.м.

Веранда: 16.44 кв.м.

Обща Квадратура: 56.13 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Silver mountain G етаж 1

Silver mountain G етаж 1
Апартамент G101 - Свободен Апартамент G102 - Свободен Апартамент G103 - Продаден Апартамент G104 - Продаден

Апартамент G101 - Свободен

Етаж: 1

Изложение: Юг-Изток

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 34 кв.м.

Общи Части: 11.4 кв.м.

Обща Квадратура: 45.4 кв.м.

Статус:  Сободен

Тел: +359 887 715 402

Апартамент G102 - Свободен

Етаж: 1

Изложение: Юг-Изток

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 34 кв.м.

Общи Части: 11.4 кв.м.

Обща Квадратура: 45.4 кв.м.

Статус:  Сободен

Тел: +359 887 715 402

Апартамент G103 - Продаден

Етаж: 1

Изложение: Изток-Север 

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 25 кв.м.

Общи Части: 7.9 кв.м.

Обща Квадратура: 32.9 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Апартамент G104 - Продаден

Етаж: 1

Изложение: Запад-Изток-Север

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 36.9 кв.м.

Общи Части: 11.66 кв.м.

Обща Квадратура: 48.56 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Silver mountain G етаж 2

Silver mountain G етаж 2
Апартамент G201 - Свободен Апартамент G202 - Свободен Апартамент G203 - Свободен Апартамент G204 - Свободен

Апартамент G201 - Свободен

Етаж: 2

Изложение: Юг-Изток

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 34 кв.м.

Общи Части: 11.4 кв.м.

Обща Квадратура: 45.4 кв.м.

Статус:  Сободен

Тел: +359 887 715 402

Апартамент G202 - Свободен

Етаж: 2

Изложение: Юг-Изток

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 34 кв.м.

Общи Части: 11.4 кв.м.

Обща Квадратура: 45.4 кв.м.

Статус:  Сободен

Тел: +359 887 715 402

Апартамент G203 - Свободен

Етаж: 2

Изложение: Изток-Север

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 25 кв.м.

Общи Части: 7.9 кв.м.

Обща Квадратура: 32.9 кв.м.

Статус:  Сободен

Тел: +359 887 715 402

Апартамент G204 - Свободен

Етаж: 2

Изложение: Запад-Изток-Север

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 36.9 кв.м.

Общи Части: 11.66 кв.м.

Обща Квадратура: 48.56 кв.м.

Статус:  Сободен

Тел: +359 887 715 402

Silver mountain G етаж 3

Silver mountain G етаж 3
Апартамент G301 - Продаден Апартамент G302 - Продаден Апартамент G303 - Свободен Апартамент G304 - Свободен

Апартамент G301 - Продаден

Етаж: 3

Изложение: Юг-Изток

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 34 кв.м.

Общи Части: 11.4 кв.м.

Обща Квадратура: 45.4 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Апартамент G302 - Продаден

Етаж: 3

Изложение: Юг-Изток

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 34 кв.м.

Общи Части: 11.4 кв.м.

Обща Квадратура: 45.4 кв.м.

Статус:  Сободен

Тел: +359 887 715 402

Апартамент G303 - Свободен

Етаж: 3

Изложение: Изток-Север

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 25 кв.м.

Общи Части: 7.9 кв.м.

Обща Квадратура: 32.9 кв.м.

Статус:  Сободен

Тел: +359 887 715 402

Апартамент G304 - Свободен

Етаж: 3

Изложение: Запад-Изток-Север

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 36.9 кв.м.

Общи Части: 11.66 кв.м.

Обща Квадратура: 48.56 кв.м.

Статус:  Сободен

Тел: +359 887 715 402

Silver mountain G етаж 4

Silver mountain G етаж 4
Апартамент G401 - Продаден Апартамент G402 - Продаден Апартамент G403 - Продаден Апартамент G404 - Продаден

Апартамент G401 - Продаден

Етаж: 4

Изложение: Юг-Изток

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 34 кв.м.

Общи Части: 11.4 кв.м.

Обща Квадратура: 45.4 кв.м.

Статус:  Сободен

Тел: +359 887 715 402

Апартамент G402 - Продаден

Етаж: 4

Изложение: Юг-Изток

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 34 кв.м.

Общи Части: 11.4 кв.м.

Обща Квадратура: 45.4 кв.м.

Статус:  Сободен

Тел: +359 887 715 402

Апартамент G403 - Продаден

Етаж: 4

Изложение: Изток-Север

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 25 кв.м.

Общи Части: 7.9 кв.м.

Обща Квадратура: 32.9 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Апартамент G404 - Продаден

Етаж: 4

Изложение: Запад-Изток-Север

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 36.9 кв.м.

Общи Части: 11.66 кв.м.

Обща Квадратура: 48.56 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Silver mountain G етаж 5

Silver mountain G етаж 5
Апартамент G501 - Свободен Апартамент G502 - Свободен

Апартамент G501 - Свободен

Етаж: 5

Изложение: Юг-Изток

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 31.6 кв.м.

Общи Части: 8.16 кв.м.

Обща Квадратура: 39.76 кв.м.

Статус:  Сободен

Тел: +359 887 715 402

Апартамент G502 - Свободен

Етаж: 1

Изложение: Юг-Изток

Тип: Двустаен

Чиста Квардратура: 44.8 кв.м.

Общи Части: 12.54 кв.м.

Обща Квадратура: 57.34 кв.м.

Статус:  Сободен

Тел: +359 887 715 402

Silver mountain – паркоместа

Silver mountain – паркоместа
Паркомясто 01 - Продадено Паркомясто 04 - Свободно

Паркомясто 01 - Продадено

Паркомясто 04 - Свободно