Изберете сграда от интерактивната карта.

Партер
Етаж 1
Етаж 2
Етаж 3
Етаж 4
Етаж 5
Паркоместа

Silver mountain A Партер

Silver mountain A Партер
Апартамент А001 - Продаден Апартамент А002 - Продаден Апартамент А003 - Продаден Апартамент А004 - Продаден Апартамент А005 - Продаден

Апартамент А001 - Продаден

Етаж: Партер

Изложение: Юг-Север-Запад

Тип: Двустаен

Чиста Квардратура: 44.3 кв.м.

Общи Части: 9.25 кв.м.

Обща Квадратура: 53.55 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

Апартамент А002 - Продаден

Етаж: Партер

Изложение: Юг-Изток

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 30.5 кв.м.

Общи Части: 6.5 кв.м.

Обща Квадратура: 37 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

Апартамент А003 - Продаден

Етаж: Партер

Изложение: Юг-Изток

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 30.5 кв.м.

Общи Части: 6.5 кв.м.

Обща Квадратура: 37 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

Апартамент А004 - Продаден

Етаж: Партер

Изложение: Запад-Север

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 31.6 кв.м.

Общи Части: 6.21 кв.м.

Веранда: 11.1 кв.м.

Обща Квадратура: 48.91 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Апартамент А005 - Продаден

Етаж: Партер

Изложение: Запад-Север

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 31.4 кв.м.

Общи Части: 6.17 кв.м.

Веранда: 14.87 кв.м.

Обща Квадратура: 52.44 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Silver mountain A етаж 1

Silver mountain A етаж 1
Апартамент А101 - Продаден Апартамент А102 - Продаден Апартамент А103 - Продаден Апартамент А104 - Продаден Апартамент А105 - Продаден Апартамент А106 - Продаден

Апартамент А101 - Продаден

Етаж: 1

Изложение: Юг-Север-Запад

Тип: Двустаен

Чиста Квардратура: 48.1 кв.м.

Общи Части: 11.02 кв.м.

Обща Квадратура: 59.12 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Апартамент А102 - Продаден

Етаж: 1

Изложение: Юг-Изток

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 34 кв.м.

Общи Части: 7.94 кв.м.

Обща Квадратура: 41.94 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Апартамент А103 - Продаден

Етаж: 1

Изложение: Юг-Изток

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 34.2 кв.м.

Общи Части: 7.99 кв.м.

Обща Квадратура: 42.19 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Апартамент А104 - Продаден

Етаж: 1

Изложение: Юг-Изток

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 33.1 кв.м.

Общи Части: 7.73 кв.м.

Обща Квадратура: 40.83 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Апартамент А105 - Продаден

Етаж: 1

Изложение: Запад-Север

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 32.7 кв.м.

Общи Части: 7.05 кв.м.

Обща Квадратура: 39.75 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Апартамент А106 - Продаден

Етаж: 1

Изложение: Запад-Север

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 35 кв.м.

Общи Части: 7.55 кв.м.

Обща Квадратура: 42.55 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Silver mountain A етаж 2

Silver mountain A етаж 2
Апартамент A201 - Продаден Апартамент А202, А203 - Свободен Апартамент А204 - Продаден Апартамент А205 - Продаден Апартамент А206 - Продаден

Апартамент A201 - Продаден

Етаж: 2

Изложение: Юг-Север-Запад

Тип: Двустаен

Чиста Квардратура: 48.1 кв.м.

Общи Части: 11.02 кв.м.

Обща Квадратура: 59.12 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Апартамент А202, А203 - Свободен

Етаж: 2

Изложение: Юг-Изток

Тип: Тристаен

Обща Квадратура: 84.13 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

Апартамент А204 - Продаден

Етаж: 2

Изложение: Юг-Изток

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 33.1 кв.м.

Общи Части: 7.73 кв.м.

Обща Квадратура: 40.83 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Апартамент А205 - Продаден

Етаж: 2

Изложение: Запад-Север

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 32.7 кв.м.

Общи Части: 7.05 кв.м.

Обща Квадратура: 39.75 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Апартамент А206 - Продаден

Етаж: 2

Изложение: Запад-Север

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 35 кв.м.

Общи Части: 7.55 кв.м.

Обща Квадратура: 42.55 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Silver mountain A етаж 3

Silver mountain A етаж 3
Апартамент A301 - Продаден Апартамент А302 - Продаден Апартамент А303 - Продаден Апартамент А304, A305 - Продаден Апартамент А306 - Продаден

Апартамент A301 - Продаден

Етаж: 3

Изложение: Юг-Север-Запад

Тип: Двустаен

Чиста Квардратура: 48.1 кв.м.

Общи Части: 11.02 кв.м.

Обща Квадратура: 59.12 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Апартамент А302 - Продаден

Етаж: 3

Изложение: Юг-Изток

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 34 кв.м.

Общи Части: 7.94 кв.м.

Обща Квадратура: 41.94 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Апартамент А303 - Продаден

Етаж: 3

Изложение: Юг-Изток

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 34.2 кв.м.

Общи Части: 7.99 кв.м.

Обща Квадратура: 42.19 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Апартамент А304, A305 - Продаден

Етаж: 3

Изложение: Юг-Изток

Тип: Тристаен

Обща Квадратура: 80.58 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Апартамент А306 - Продаден

Етаж: 3

Изложение: Запад-Север

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 35 кв.м.

Общи Части: 7.55 кв.м.

Обща Квадратура: 42.55 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Silver mountain A етаж 4

Silver mountain A етаж 4
Апартамент A401 - Продаден Апартамент А402, А403 - Продаден Апартамент А404, А405 - Свободен Апартамент А406 - Продаден

Апартамент A401 - Продаден

Етаж: 4

Изложение: Юг-Север-Запад

Тип: Двустаен

Чиста Квардратура: 48.1 кв.м.

Общи Части: 11.02 кв.м.

Обща Квадратура: 59.12 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Апартамент А402, А403 - Продаден

Етаж: 4

Изложение: Юг-Изток

Тип: Тристаен

Обща Квадратура: 84.12 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Апартамент А404, А405 - Свободен

Етаж: 4

Изложение: Юг-Изток

Тип: Тристаен

Обща Квадратура: 80.58 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

Апартамент А406 - Продаден

Етаж: 4

Изложение: Запад-Север

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 35 кв.м.

Общи Части: 7.55 кв.м.

Обща Квадратура: 42.55 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Silver mountain A етаж 5

Silver mountain A етаж 5
Апартамент A501 - Продаден Апартамент А502 - Свободен Апартамент А503 - Продаден

Апартамент A501 - Продаден

Етаж: 5

Изложение: Юг-Изток

Тип: Двустаен

Чиста Квардратура: 58.5 кв.м.

Общи Части: 11.03 кв.м.

Обща Квадратура: 69.8 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Апартамент А502 - Свободен

Етаж: 5

Изложение: Юг-Изток

Тип: Мезонет

Чиста Квардратура: 125.8 кв.м.

Общи Части: 12.11 кв.м.

Обща Квадратура: 137.91 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

Апартамент А503 - Продаден

Етаж: 5

Изложение: Запад-Север

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 34.6 кв.м.

Общи Части: 6.23 кв.м.

Обща Квадратура: 43.83 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Silver mountain – паркоместа

Silver mountain – паркоместа
Паркомясто 01 - Продадено Паркомясто 04 - Свободно

Паркомясто 01 - Продадено

Паркомясто 04 - Свободно