Етаж 1
Етаж 2
Етаж 3
Етаж 4

Mountain Homes Block A Floor 1

Mountain Homes Block A Floor 1
Апартамент А1 - Продаден Апартамент A4 - Продаден Апартамент A3 - Продаден Апартамент A2 - Продаден

Апартамент А1 - Продаден

Етаж: 1

Изложение: Юг-Запад-Север

Тип: Двустаен/Тристаен

Обща Квадратура: 87.80 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

Апартамент A4 - Продаден

Етаж: 1

Изложение: Изток-Север

Тип: Двустаен

Обща Квадратура: 68.51 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Апартамент A3 - Продаден

Апартамент A2 - Продаден

Mountain Homes Block A Floor 2

Mountain Homes Block A Floor 2
Апартамент А5 - Продаден Апартамент A8 - Продаден Апартамент A7 - Продаден Апартамент A6 - Продаден

Апартамент А5 - Продаден

Етаж: 2

Изложение: Юг-Запад-Север

Тип: Двустаен/Тристаен

Обща Квадратура: 87.41 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Апартамент A8 - Продаден

Етаж: 2

Изложение: Изток-Север

Тип: Двустаен

Обща Квадратура: 61.33 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Апартамент A7 - Продаден

Апартамент A6 - Продаден

Mountain Homes Block A Floor 3

Mountain Homes Block A Floor 3
Апартамент А9 - Продаден Апартамент A10 - Продаден Апартамент A12 - Продаден Апартамент A11 - Продаден

Апартамент А9 - Продаден

Етаж: 3

Изложение: Юг-Запад-Север

Тип: Двустаен/Тристаен

Обща Квадратура: 87.41 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Апартамент A10 - Продаден

Етаж: 3

Изложение: Изток-Запад-Юг

Тип: Двустаен

Обща Квадратура: 70.86 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

Апартамент A12 - Продаден

Етаж: 3

Изложение: Изток-Север

Тип: Двустаен

Обща Квадратура: 61.33 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Апартамент A11 - Продаден

Етаж: 3

Изложение: Изток-Запад-Юг

Тип: Тристаен

Обща Квадратура: 111.23 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

Mountain Homes Block A Floor 4

Mountain Homes Block A Floor 4
Апартамент А13 - Продаден Апартамент A14 - Продаден Апартамент A15 - Продаден Ателие 1 - Продаден

Апартамент А13 - Продаден

Етаж: 4

Изложение: Юг-Запад-Север

Тип: Двустаен/Тристаен

Обща Квадратура: 64.92 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Апартамент A14 - Продаден

Етаж: 4

Изложение: Изток-Запад-Юг

Тип: Двустаен

Обща Квадратура: 60.31 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Апартамент A15 - Продаден

Етаж: 4

Изложение: Изток-Запад-Юг

Тип: Тристаен

Обща Квадратура: 87.5 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

Ателие 1 - Продаден