Orchard Сграда A етаж 6
Апартамент A601 - Свободен Апартамент A602 - Свободен Апартамент A603 - Свободен Апартамент A604 - Свободен Апартамент A604а - Свободен Апартамент A605 - Свободен Апартамент A606 - Свободен Апартамент A607 - Свободен Апартамент A608 - Свободен Апартамент A609 - Свободен Апартамент A610 - Свободен Апартамент A611 - Продаден

Апартамент A601 - Свободен

Апартамент A602 - Свободен

Апартамент A603 - Свободен

Апартамент A604 - Свободен

Апартамент A604а - Свободен

Апартамент A605 - Свободен

Апартамент A606 - Свободен

Апартамент A607 - Свободен

Апартамент A608 - Свободен

Апартамент A609 - Свободен

Апартамент A610 - Свободен

Апартамент A611 - Продаден