Orchard Сграда A етаж 2
Апартамент A200 - Свободен Апартамент А201 - Свободен Апартамент A202 - Продаден Апартамент A203 - Свободен Апартамент A204 - Свободен Апартамент A204a - Продаден Апартамент A110 - Свободен Апартамент A205 - Свободен Апартамент A206 - Свободен

Апартамент A200 - Свободен

Апартамент А201 - Свободен

Апартамент A202 - Продаден

Апартамент A203 - Свободен

Апартамент A204 - Свободен

Апартамент A204a - Продаден

Апартамент A110 - Свободен

Апартамент A205 - Свободен

Апартамент A206 - Свободен