Корпус B Етаж 4

Корпус B Етаж 4
PL-B-4-40-54 - Свободен PL-B-4-41-55 - Свободен PL-B-4-42-56 - Свободен PL-B-4-43-57 - Свободен PL-B-4-44-58 - Свободен PL-B-4-45-59 - Свободен PL-B-4-46-60 - Свободен PL-B-4-47-61 - Свободен PL-B-4-48-62 - Свободен PL-B-4-49-63 - Свободен PL-B-4-50-64 - Свободен PL-B-4-51-65 - Свободен PL-B-4-52-66 - Свободен PL-B-4-53-67 - Свободен

PL-B-4-40-54 - Свободен

Етаж: 3/4

Изложение: ЮГ

Тип: Мезонет

Чиста Квардратура: 116.39 кв.м.

Общи Части: 14.16 кв.м.

Обща Квадратура: 130.55 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-4-41-55 - Свободен

Етаж: 3/4

Изложение: ЮГ-Запад

Тип: Мезонет

Чиста Квардратура: 69.1 кв.м.

Общи Части: 8.97 кв.м.

Обща Квадратура: 78.07 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-4-42-56 - Свободен

Етаж: 3/4

Изложение: ЮГ

Тип: Мезонет

Чиста Квардратура: 92.22 кв.м.

Общи Части: 11.96 кв.м.

Обща Квадратура: 104.18 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-4-43-57 - Свободен

Етаж: 3/4

Изложение: Изток-Север

Тип: Мезонет

Чиста Квардратура: 97.69 кв.м.

Общи Части: 12.23 кв.м.

Обща Квадратура: 109.92 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-4-44-58 - Свободен

Етаж: 3/4

Изложение: Изток-Север

Тип: Мезонет

Чиста Квардратура: 118.51 кв.м.

Общи Части: 14.66 кв.м.

Обща Квадратура: 133.17 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-4-45-59 - Свободен

Етаж: 3/4

Изложение: Изток-Север

Тип: Мезонет

Чиста Квардратура: 80.61 кв.м.

Общи Части: 10.02 кв.м.

Обща Квадратура: 90.81 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-4-46-60 - Свободен

Етаж: 3/4

Изложение: Изток-Запад-Север

Тип: Мезонет

Чиста Квардратура: 115.56 кв.м.

Общи Части: 14.62 кв.м.

Обща Квадратура: 130.18 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-4-47-61 - Свободен

Етаж: 3/4

Изложение: Запад-Север

Тип: Мезонет

Чиста Квардратура: 69,61 кв.м.

Общи Части: 8.52 кв.м.

Обща Квадратура: 78.13 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-4-48-62 - Свободен

Етаж: 3/4

Изложение: Запад-Север

Тип: Мезонет

Чиста Квардратура: 129.01 кв.м.

Общи Части: 15.63 кв.м.

Обща Квадратура: 144.64 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-4-49-63 - Свободен

Етаж: 3/4

Изложение: Запад-Север

Тип: Мезонет

Чиста Квардратура: 70.36 кв.м.

Общи Части: 8.6 кв.м.

Обща Квадратура: 78.96 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-4-50-64 - Свободен

Етаж: 3/4

Изложение: Запад-Север

Тип: Мезонет

Чиста Квардратура: 120.39 кв.м.

Общи Части: 15.42 кв.м.

Обща Квадратура: 135.81 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-4-51-65 - Свободен

Етаж: 3/4

Изложение: ЮГ-Запад

Тип: Мезонет

Чиста Квардратура: 55.29 кв.м.

Общи Части: 7.15 кв.м.

Обща Квадратура: 62.44 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-4-52-66 - Свободен

Етаж: 3/4

Изложение: ЮГ-Изток-Запад

Тип: Мезонет

Чиста Квардратура: 146.48 кв.м.

Общи Части: 19.31 кв.м.

Обща Квадратура: 165.79 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-4-53-67 - Свободен

Етаж: 3/4

Изложение: ЮГ

Тип: Мезонет

Чиста Квардратура: 107.22 кв.м.

Общи Части: 13.32 кв.м.

Обща Квадратура: 120.54 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402