Корпус B Етаж 2

Корпус B Етаж 2
PL -B-3 27 - ПРОДАДЕН PL -B-3 26- Продаден PL-B-3-28 - Продаден PL-B-3-29 - Продаден PL-B-3-30 - ПРОДАДЕН PL-B-3-31 - ПРОДАДЕН PL-B-3-32 - Продаден PL-B-3-33 - Продаден PL-B-3-34 - ПРОДАДЕН PL -B-3-35 - Продаден PL-B-3-36 - ПРОДАДЕН PL-B-3-37 - Свободен PL-B-3-38 - ПРОДАДЕН PL -B-3 39 - ПРОДАДЕН

PL -B-3 27 - ПРОДАДЕН

Етаж: 2

Изложение: ЮГ-Запад

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 36.79 кв.м.

Общи Части: 5.13 кв.м.

Обща Квадратура: 41.92 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL -B-3 26- Продаден

Етаж: 2

Изложение: Запад-Срвер

Тип: Двустаен

Чиста Квардратура: 63.73 кв.м.

Общи Части: 7.96 кв.м.

Обща Квадратура: 68.69 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

PL-B-3-28 - Продаден

Етаж: 2

Изложение: ЮГ-Запад

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 49.81 кв.м.

Общи Части: 6.95 кв.м.

Обща Квадратура: 56.76 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-3-29 - Продаден

Етаж: 2

Изложение: Изток-Север

Тип: Двустаен

Чиста Квардратура: 55.77 кв.м.

Общи Части: 7.47 кв.м.

Обща Квадратура: 63.24 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-3-30 - ПРОДАДЕН

Етаж: 2

Изложение: Изток-Север

Тип: Двустаен

Чиста Квардратура: 56.28 кв.м.

Общи Части: 7.62 кв.м.

Обща Квадратура: 64.47 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-3-31 - ПРОДАДЕН

Етаж: 2

Изложение: Изток-Север

Тип: Двустаен

Чиста Квардратура: 51.28 кв.м.

Общи Части: 6.87 кв.м.

Обща Квадратура: 58.15 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-3-32 - Продаден

Етаж: 2

Изложение: Изток-Запад-Север

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 63.58 кв.м.

Общи Части: 8.52 кв.м.

Обща Квадратура: 72.10 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-3-33 - Продаден

Етаж: 2

Изложение: Запад-Север

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 38.86 кв.м.

Общи Части: 5.10 кв.м.

Обща Квадратура: 43.96 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-3-34 - ПРОДАДЕН

Етаж: 2

Изложение: Запад-Север

Тип: Двустаен

Чиста Квардратура: 62.06 кв.м.

Общи Части: 8.15 кв.м.

Обща Квадратура: 70.21 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL -B-3-35 - Продаден

Етаж: 2

Изложение: Запад-Север

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 38.71 кв.м.

Общи Части: 5.08 кв.м.

Обща Квадратура: 43.79 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-3-36 - ПРОДАДЕН

Етаж: 2

Изложение: Запад-Север

Тип: Двустаен

Чиста Квардратура: 66.9 кв.м.

Общи Части: 9.05 кв.м.

Обща Квадратура: 75.95 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-3-37 - Свободен

Етаж: 2

Изложение: ЮГ-Запад

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 29.22 кв.м.

Общи Части: 4.07 кв.м.

Обща Квадратура: 33.29 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-3-38 - ПРОДАДЕН

Етаж: 2

Изложение: ЮГ-Изток-Запад

Тип: Двустаен

Чиста Квардратура: 69.77 кв.м.

Общи Части: 9.92 кв.м.

Обща Квадратура: 79.69 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL -B-3 39 - ПРОДАДЕН