За нас...

30 години опит в инвестиране, строителство, проектиране и градоустройство

ГОДИНИ ИСТОРИЯ

ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОДАЖБИ НА АПАРТАМЕНТИ

КВ.М. РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ

“ГЛОБАЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД е холдингова структура, която изпълнява широк спектър от дейности в сферата на строителството, предприемачеството, туризма и финансите. Всички строителни и инвестиционни дейности се извършват от дъщерни фирми разделени в четири специализирани и взаимно допълващи се направления.
“ГЛОБАЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД и неговите дъщерни дружества осъществяват дейността си със собствен капитал и не ползват банкови кредити.

 

Информация за всички дъщерни фирми на

ГЛОБАЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

ИНТЕРБИЛД ИНЖИНЕРИНГ ЕООД

“ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с ЕИК 200081869, притежаваща Удостоверение № I – TV 014789 от Централен професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, работи от 2008 година на територията на Република България, като се е специализирала в изграждането на хотели, монолитни жилищни и офис сгради, въвеждане в експлоатация на изградените обекти и извършването на довършителни работи. Основен приоритет на фирмата е доверието на партньорите й. Съвременната материално-техническа база, висококвалифицирания персонал и професионален опит, придобит в осъществяването на многобройни проекти, ни позволява уверено да приемаме и най-предизвикателните задачи. Фирмата гарантира високо качество на предоставяните услуги, ниски цени, индивидуален подход към клиентите, отговарящ на техните желания на всеки етап от изграждането на конкретния проект, както и стриктно спазване на поетите срокове и останали договорености.

ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИС ООД

“ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИС” ООД, с ЕИК 202424971 е инвеститорска компания, реализирала обект: „Жилищна сграда с подземни гаражи и офиси в гр. София, р-н „Триадица“, м. „Манастирски ливади – Изток“, кв. 41, УПИ I – 418, 419, 420“, находящ се в град София, СО – район „Триадица“.Обектът е с обща застроена площ от 4200 кв.м и се състои от 43 броя апартаменти, 3 офисa, подземни и надземни гаражи. Обектът е въведен в експлоатация, като Разрешение за ползване на Сградата е получено през декември 2016г. Строителната фирма изпълняваща проекта е “ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с ЕИК 200081869.

СОФИЯ БИЗНЕС РЕЗИДЪНС ООД

“СОФИЯ БИЗНЕС РЕЗИДЪНС” ООД, с ЕИК 200880638 е инвеститорска компания, собственик на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №68134.513.587, с адрес гр. София, р-н „Сердика“, кв. 23, ул. Козлодуй 102-106, УПИ XIII – 1, 2, 3, 22, 23“ в който се изгражда „ Луксозен комплекс от апартаменти с магазини и подземни гаражи – I етап – Секция 1. Обектът е с 3500 кв.м. обща застроена площ и се състои от 28 броя апартаменти, търговски площи, подземни и надземни паркоместа. Обектът е изграден на етап „груб строеж“, степента на завършеност е преди Акт 15.
През 2017 година в поземления имот ще стартира и II – ри етап на строителство, като обемът на строително-монтажните работи ще възлиза на 12 500 кв.м. и ще се състои от 88 броя апартаменти и прилежащите към тях надземни и подземни паркоместа. Строителната фирма изпълняваща проекта е “ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с ЕИК 200081869.

ДЖИ ЕНД КЕЙ ПАРТНЪРС ООД

“ДЖИ ЕНД КЕЙ ПАРТНЪРС” ООД, с ЕИК 203429734 е инвеститорска компания, собственик на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.2815.1350с адрес: град София, район „Връбница”, бул. „Ломско шосе”, в който през 2017 година ще стартира поетапно изграждане на затворен комплекс от жилищни сгради с приблизително 600 апартамента, търговски обекти, подземни и надземни паркоместа, с обща застроена площ около 65 000 кв.м. Строителната фирма, която ще изпълни проекта е “ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с ЕИК 200081869.

ПРАКТИКЪЛ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД

„ПРАКТИКАЛ ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД, с ЕИК 203435216 е инвеститорска компания, собственик на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №68134.4326.97, в който поземлен имот е изградена СГРАДА с идентификатор № 68134.4326.97.1 с вписан адрес: гр. София, район Овча купел, в.з. Горна баня, ул. „Каменица“ № 23. Сградата ще бъде преустроена в жилищна кооперация със самостоятелно обособени обекти, с обща застроена площ 1000 кв.м. Въвеждането в експлоатация се очаква до средата на 2017 година. Строителната фирма изпълняваща проекта е “ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с ЕИК 200081869.
Собственост на компанията е също така и УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 61813.758.150, разположен в идеалния център на гр. Разлог, п.к. 2760, ул. „Възраждане“, в който поземлен имот, на етап Акт 15 е изградена сграда с 1800 кв.м. обща застроена площ, състояща се от 12 апартамента, 10 офиса и СПА център.Въвеждането в експлоатация се очаква в началото на 2017 година. Строителната фирма изпълняваща проекта е “ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с ЕИК 200081869.

ГЛОБЪЛ ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС ЕООД


„ГЛОБЪЛ ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС” ЕООД, с ЕИК 203280207 е инвеститорска компания, собственик на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №61813.808.47. Имота се намира в непосредствена близост до централния вход на комплекс Пирин Голф & Кънтри Клуб, който комплекс разполага с две от най-добрите голф игрища в България. В урегулирания поземлен имот през 2017 година ще стартира изграждането на комплекс от затворен тип – „Елизиън Шалет Парк“, състоящ се от 19 луксозни еднофамилни къщи в алпийски стил с 4086 кв.м. общо застроена площ. Строителната фирма, която ще изпълни проекта е “ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с ЕИК 200081869.

ГЛОБЪЛ ФАЙНЕНШЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД

“ГЛОБЪЛ ФАЙНЕНШЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД лично или чрез свои дъщерни дружества е закупила голяма част от апартхотелите “Гранд Банско”,”Нарцис” и “Crown Bansko” от предишни собственици и английски инвеститори. Целта на “ГЛОБЪЛ ФАЙНЕНШЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” е да реновира и довърши комплексите като ги превърне във функциониращи 4+ и 5-звездни хотели.

ГЛОБЪЛ ИСТЕЙТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД

“ГЛОБЪЛ ИСТЕЙТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, с ЕИК 202102066 е компания, специализирана в дейностите по поддръжка и управление на недвижими имоти, позиционирани в курортни населени места на територията на страната, изпълняваща следните дейности: осигуряване на денонощна охрана, чрез инсталиране и наблюдение на специализирана сигнално-охранителна техника и жива въоръжена охрана, поддържане на хигиената и основно почистване, поддържане и облагородяване на жива растителност, текуща поддръжка и ремонт на инсталации, организиране на реда на територията на поддържания обект, организиране на пропускателен режим и действаща рецепция в поддържания обект, извършване на текущи и основни ремонти и/или преустройства и други. Компанията има богат опит в управлението(преотдаването под наем) на недвижими имот и дългосрочни взаимоотношения с туроператорски компании, осигуряващи целогодишна заетост на недвижимите имоти и гарантирани доходи за техните собствениците.